Hạt Robusta R18 Rang Mộc


130.000 VND

Hạt Robusta trên sàng 7 li, rang mộc, không tẩm, không hóa chất tạo keo, tạo màu.

Hotline: 08 4747 2009